top of page

Odotukseni työpaikalta

Ihanteellinen työpaikka minulle voisi olla organisaatio, joka arvostaa vahvaa teknistä osaamistani ja kykyä ratkaista monimutkaisia ongelmia. Työpaikka, joka tarjoaa haastavia projekteja ja mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi tuloksiin, olisi erinomainen ympäristö minulle. Seuraavassa listauksessa kuvataan muutamia piirteitä, jotka voisivat tehdä työpaikasta esimerkiksi päällikön roolissa ihanteellisen minulle.

Listaus ei ole arvojärjestyksessä, eikä se ole tyhjentävä.

Ammatillinen raideri

Kehitys ja innovaatio

Arvostan organisaatiota, joka kannustaa ja tukee jatkuvaa kehittymistä ja uusien ratkaisujen etsimistä. Mahdollisuus vaikuttaa toiminnan kehitykseen ja prosessien optimointiin olisi merkittävä tekijä.

Vastuullinen rooli

Pidän vastuun ottamisesta ja suurien viivojen piirtelystä. Ihanteellinen työpaikka antaisi minulle mahdollisuuden johtaa ja ohjata tiimiä tai projekteja, joissa voin hyödyntää päätöksenteko-kykyäni.

Oman osaamisen tuki

Koska olen innokas oppimaan, työpaikka, joka tukee jatkokoulutusta ja mahdollistaa uuden tiedon omaksumisen, olisi tärkeä.

Laatikon ulkopuolelta

Koska olen luontainen innovoija, organisaatio, joka arvostaa uusia ideoita ja tarjoaa mahdollisuuden niiden toteuttamiseen, myös laatikon ulkopuolelta, olisi erityisen houkutteleva.

Haastavat tehtävät

Etsin työpaikkaa, joka tarjoaa monipuolisia ja haastavia projekteja, joissa voin hyödyntää teknistä osaamistani sekä ongelmanratkaisutaitojani.

Työyhteisö

Vaikka olenkin introvertti, arvostan hyvää työyhteisöä missä hyvässä tiimihengessä tietoa jaetaan ja toisia tuetaan.

Työpaikka, joka tukee avointa kommunikaatiota ja vahvuuksien tunnistamista tiimissä, sopisi minulle hyvin.

Itseohjautuvuus

Arvostan mahdollisuutta hallita ja suunnitella omaa työnajankäyttöä tehokkaasti. Arvostan organisaatiota, joka antaa tilaa itseohjautuvuudelleni.

Train people well enough so they can leave, treat them well enough, so they don’t want to

Sir Richard Branson

bottom of page